Русский   |   العربية   |   English מערכת ניהול תושב משלם  
  בחר רשות  

נא לבחור רשות מקומית או חברה לרישום.

                                                       
                                        ברשימה מופיעות רק הרשויות אשר תומכות בשליחת חשבונית למייל
register bill 2 mailPAY24 שמחים להעמיד לרשותך את
שירות קבלת חשבונותיך מהרשות המקומית
לכתובת המייל.

השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום,
אך מחייב הרשמה כמנוי קבוע,
ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.

אנא בחר את הרשות המקומית לרישום לשירות,
מתיבת הבחירה מימין.